Tổng số: 5
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15-KH/BCĐ 18/06/2023 Tổ chức Hội thảo Khoa học Chuyển đổi nhận thức và phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo nền móng chuyển đổi số tại tỉnh Sơn La (dự kiến 28/7/2023)
Lượt xem: 237
Tải về 2
17/KH-UBBC 24/02/2021 Kế hoạch Thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 379
Tải về 5
51-KH/TU 01/05/2017 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26.12.2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Lượt xem: 446
Tải về 25
32-KH/TU 17/11/2016 Kế hoạch Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thanh tra vụ việc; phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm
Lượt xem: 369
Tải về 7
136-KH/TU 02/05/2015 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng dối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Lượt xem: 345
Tải về 7
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch