Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/KH-BTCHT 27/02/2024 Tuyên truyền Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Sơn La lần thứ 9, năm 2024
Lượt xem: 52
Tải về 1
10/KH-UBND 16/01/2024 Về việc giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024.
Lượt xem: 42
Tải về 0
2010/KH-SKHCN 14/12/2022 Kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2023
Lượt xem: 216
Tải về 0
292/KH-UBND 13/12/2022 Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023
Lượt xem: 215
Tải về 2
274/KH-UBND 20/11/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Lượt xem: 311
Tải về 5
227/KH-UBND 04/10/2021 Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021
Lượt xem: 278
Tải về 0
227/KH-UBND 04/10/2021 Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Sơn la năm 2021
Lượt xem: 291
Tải về 0
201/KH-UBND 01/09/2021 kế hoạch Thực hiện Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021
Lượt xem: 281
Tải về 3
121/KH-UBND 07/05/2021 Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La năm 2021
Lượt xem: 315
Tải về 6
73/KH-UBND 18/03/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 150
Tải về 0
12
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch