Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1711/SKHCN-VP 31/10/2022 V/v tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạmvi phạm về vũ khí, vật liệu nổ,công cụ hỗ trợ và pháo
Lượt xem: 203
Tải về 2
504/SNN-KHTC 03/02/2021 Về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý năm 2022
Lượt xem: 360
Tải về 8
1384/SKHCN-VP 04/12/2020 Về việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng, Chính phủ, Ban chỉ đạo đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid 19
Lượt xem: 363
Tải về 0
1387/TTr-SKHCN 04/12/2020 Về việc phê duyệt phương án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp thuộc sở KH&CN
Lượt xem: 307
Tải về 4
349/KHCN-VP 30/03/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 369
Tải về 2
329/KHCN-VP 23/03/2020 V/v tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 329
Tải về 1
1235/KHCN-QLCN&ChN 25/11/2019 V/v thực hiện chế độ báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ năm 2019
Lượt xem: 382
Tải về 2
1098/KHCN-VP 21/10/2019 Về việc xin ý kiến tham gia vào dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
Lượt xem: 361
Tải về 0
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch