Tổng số: 2
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15/2014/NÐ-CP 27/02/2014 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở
Lượt xem: 448
Tải về 0
159/2004/NÐ-CP 31/08/2004 Nghị định của Chính phủ Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
Lượt xem: 437
Tải về 0
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch