Tổng số: 80
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
288/QĐ-SKHCN 14/11/2022 Quyết định Về việc giao nhiệm vụ, phê duyệt thuyết minh, dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước năm 2022 Đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Lượt xem: 257
Tải về 5
279/QĐ-SKHCN 07/11/2022 Quyết định Về việc phê duyệt nhiệm vụ thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước năm 2022
Lượt xem: 194
Tải về 3
256/QĐ-SKHCN 27/10/2022 Quyết định Về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý
Lượt xem: 183
Tải về 4
255/QĐ-SKHCN 27/10/2022 Quyết định Về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý
Lượt xem: 186
Tải về 2
250/QĐ-SKHCN 20/10/2022 Quyết định Về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 216
Tải về 2
226/QĐ-SKHCN 29/09/2022 Quyết định Về việc kiện toàn Ban biên tập các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ
Lượt xem: 193
Tải về 1
227/QĐ-SKHCN 29/09/2022 Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ
Lượt xem: 213
Tải về 0
228/QĐ-SKHCN 29/09/2022 Quyết định Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
Lượt xem: 204
Tải về 0
229/QĐ-SKHCN 29/09/2022 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
Lượt xem: 189
Tải về 0
106/QĐ-SKHCN 28/04/2022 Quyết định Phê duyệt đưa ra khỏi quy hoạch các chức danh cán bộ diện Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quản lý nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 276
Tải về 6
12345678
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch