Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
666/QĐ-BKHCN 10/04/2023 Quyết định ban hành Phương án cuộc Điều tra Nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2023
Lượt xem: 194
Tải về 4
228/QĐ-BKHCN 27/02/2023 Quyết định đính chính Thông tư số 19/2022/TT-BKHCN ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN công lập.
Lượt xem: 160
Tải về 1
975/QĐ-BKHCN 10/06/2022 Quyết định Về việc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022
Lượt xem: 284
Tải về 3
1468/QĐ-BKHCN 04/06/2021 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 237
Tải về 1
1468/QĐ-BKHCN 04/06/2021 Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai thông tư số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 195
Tải về 0
1383/QĐ-BKHCN 22/05/2020 Quyết định Đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED
Lượt xem: 247
Tải về 1
1335/QĐ-BKHCN 24/05/2019 Quyết định về việc Điều tra Tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ năm năm 2019
Lượt xem: 521
Tải về 9
1244/QĐ-BKHCN 13/05/2019 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh Danh hiệu "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu"
Lượt xem: 412
Tải về 1
2306/QÐ-BKHCN 16/08/2018 Quyết định 2306/QĐ-BKHCN ngày 16-8-2018 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 441
Tải về 1
365/QÐ-BKHCN 24/05/2018 Quyết định 365/QĐ-BKHCN ngày 26/2/2018 về việc phê duyệt Danh mục Dự án Khoa học và công nghệ va các nhiệm vụ thuộc Dự án Khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiệ từ năm 2018 thuộc sản phẩm Quốc gia "Sản xuất vắc - xin phòng bệnh cho vật nuôi của Việt Nam"
Lượt xem: 427
Tải về 0
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch