Tổng số: 80
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
229/QĐ-TTg 13/03/2024 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Lượt xem: 30
Tải về 0
804/QĐ-TTG 06/07/2023 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2024
Lượt xem: 131
Tải về 0
05/2023/QĐ-TTg 24/02/2023 Quyết định Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Lượt xem: 223
Tải về 0
729/QĐ-TTg 16/06/2022 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
Lượt xem: 315
Tải về 0
569/QĐ-TTg 11/05/2022 Quyết định Ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
Lượt xem: 269
Tải về 0
1813/QĐ-TTg 28/10/2021 Về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 33
Tải về 0
426/QĐ-TTg 24/03/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú
Lượt xem: 244
Tải về 0
279/QĐ-TTg 26/02/2021 Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 330
Tải về 5
279/QĐ-TTg 26/02/2021 Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 257
Tải về 0
279/QĐ-TTg 26/02/2021 Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 259
Tải về 0
12345678
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch