Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
560/QĐ-UBND 14/04/2023 V/v ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Lượt xem: 195
Tải về 0
2594/QĐ-UBND 13/12/2022 V/v phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền số của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La năm 2022
Lượt xem: 212
Tải về 0
2591/QĐ-UBND 12/12/2022 V/v ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022- 2025
Lượt xem: 218
Tải về 1
2564/QĐ-UBND 09/12/2022 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.
Lượt xem: 215
Tải về 0
2543/QĐ-UBND 06/12/2022 Quyết định Phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 330
Tải về 0
2072/QĐ-UBND 04/10/2022 Quyết định về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La
Lượt xem: 242
Tải về 1
1884/QĐ-UBND 12/09/2022 Quyết định về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La
Lượt xem: 283
Tải về 1
1457/QĐ-UBND 20/07/2022 Quyết định về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
Lượt xem: 240
Tải về 1
1434/QĐ-UBND 18/07/2022 Quyết định về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 251
Tải về 0
27/QĐ-UBND 06/01/2022 Quyết định Phê duyệt đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung năm 2022
Lượt xem: 283
Tải về 14
1234
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch