Tổng số: 131
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
325/KH-SKHCN 23/02/2024 Duy trì, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024
Lượt xem: 6
Tải về 1
61/BC-SKHCN 16/02/2024 Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 02 năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 21
Tải về 0
192/KH-SKHCN 29/01/2024 Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024
Lượt xem: 19
Tải về 0
145/SKHCN-VP 23/01/2024 Kế hoạch 145 TH kế hoạch số 12KH-UBND tỉnh về TH NQ 02 của Chính phủ
Lượt xem: 58
Tải về 2
135/KH-SKHCN 22/01/2024 Đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2024
Lượt xem: 57
Tải về 0
105/KH-SKHCN 18/01/2024 Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 75
Tải về 0
39/KH-SKHCN 09/01/2024 Cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024
Lượt xem: 76
Tải về 0
632/BC-SKHCN 12/12/2023 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 137
Tải về 0
419/BC-SKHCN 19/09/2023 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính Tháng 9 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 148
Tải về 4
407/BC-SKHCN 15/09/2023 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 188
Tải về 1
12345678910...
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch