Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1045/SNV-CCHC&VTLT 03/07/2023 Công văn về việc đăng ký số lượng cán bộ, công chức tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu, tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2023”
Lượt xem: 223
Tải về 0
1571/SNV-CCHC&VTLT 29/08/2022 Về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2022
Lượt xem: 296
Tải về 1
1571/SNV-CCHC&VTLT 29/08/2022 Về việc Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2022
Lượt xem: 263
Tải về 0
2125/SNV-CCHC&VTLT 05/11/2021 Về việc tự đánh giá, chấm điểm trên Phần mềm quản lý chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021
Lượt xem: 371
Tải về 0
428/SNV-CCHC 27/03/2018 Công văn đề nghị tham gia dự thảo Chỉ số CCHC cấp sở, huyện
Lượt xem: 530
Tải về 0
420/SNV-CCHC 23/03/2018 Công văn tham gia ý kiến dự thảo QĐ thành lập Đoàn kiểm tra CCHC 2018
Lượt xem: 552
Tải về 0
161/SNV-TCBC&TCPCP 30/01/2018 Về đề nghị bổ sung tài liệu phục vụ chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh
Lượt xem: 519
Tải về 0
151/SNV-CCHC 26/01/2018 Mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã năm 2018
Lượt xem: 544
Tải về 0
151/SNV-CCHC 26/01/2018 Mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã năm 2018
Lượt xem: 544
Tải về 0
37/SNV-CCHC 08/01/2018 Công văn triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của tỉnh
Lượt xem: 577
Tải về 1
12
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch