Tổng số: 90
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
385/UBND-NC 24/01/2024 Về việc triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2024.
Lượt xem: 69
Tải về 0
01/BC-BCĐCCHC 18/01/2024 Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Lượt xem: 60
Tải về 0
02/QĐ-BCĐCCHC 18/01/2024 Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Sơn La.
Lượt xem: 73
Tải về 0
94/QĐ-UBND 17/01/2024 Về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Lượt xem: 30
Tải về 0
56/QĐ-UBND 12/01/2024 Về việc ban hành Kế hoạch Nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2024.
Lượt xem: 70
Tải về 0
49/QĐ-UBND 11/01/2024 Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2024.
Lượt xem: 76
Tải về 0
2389/QĐ-UBND 15/11/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 97
Tải về 0
262/KH-UBND 08/11/2023 Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Lượt xem: 128
Tải về 0
4443/UBND-KSTTHC 03/11/2023 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Lượt xem: 130
Tải về 0
421/BC-UBND 19/09/2023 Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023.
Lượt xem: 207
Tải về 2
123456789
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch