Tổng số: 612
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
317/SKHCN-QLKH&CN 22/02/2024 Về việc triển khai hoạt động an toàn bức xạ
Lượt xem: 4
Tải về 0
299/SKHCN-QLKH&CN 20/02/2024 Công văn Về việc đăng ký bổ sung nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2024 (Sâm Việt Nam)
Lượt xem: 27
Tải về 0
300/KH-SKHCN 20/02/2024 hực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2024
Lượt xem: 24
Tải về 1
298/SKHCN-VP 20/02/2024 Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” năm 2024
Lượt xem: 21
Tải về 1
287/KH-SKHCN 19/02/2024 Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2024
Lượt xem: 27
Tải về 0
285/KH-SKHCN 19/02/2024 Thực hiện công tác dân vận, dân chủ năm 2024 tại Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 26
Tải về 0
289/KH-SKHCN 19/02/2024 Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ với Doanh nghiệp và nhân dân năm 2024
Lượt xem: 21
Tải về 0
29/QĐ-SKHCN 19/02/2024 Thành lập Ban Chỉ đạo ISO của sở
Lượt xem: 18
Tải về 0
30/QĐ-SKHCN 19/02/2024 Thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo ISO của Sở
Lượt xem: 22
Tải về 0
64/BC-SKHCN 16/02/2024 Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2024
Lượt xem: 14
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch