Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/CT-TTg 28/01/2021 Chỉ thị Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 325
Tải về 2
9/CT-TTg 18/02/2020 Chỉ thị Về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
Lượt xem: 382
Tải về 0
12/CT-TTg 25/04/2019 Chỉ thị Về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"
Lượt xem: 485
Tải về 0
10/CT-TTg 22/04/2019 Chỉ thị Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Lượt xem: 328
Tải về 0
10/CT-TTg 22/04/2019 Chỉ thị về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Lượt xem: 176
Tải về 0
32/CT-TTg 05/12/2018 Chỉ thi Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư
Lượt xem: 237
Tải về 0
20/CT-TTg 17/05/2017 Chỉ thị về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
Lượt xem: 290
Tải về 0
20/CT-TTg 17/05/2017 Chỉ thị về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
Lượt xem: 167
Tải về 0
08/CT-TTg 14/03/2017 Chỉ thị Về việc triển khai thi hành luật tiếp cận thông tin
Lượt xem: 288
Tải về 0
04/CT-TTg 02/02/2017 Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 337
Tải về 0
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch