Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Nghị quyết số 44/2022/QH15 11/01/2022 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 289
Tải về 0
Nghị quyết số 45/2022/QH15 11/01/2022 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ
Lượt xem: 296
Tải về 0
160/2021/QH14 08/04/2021 Thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Lượt xem: 326
Tải về 1
Nghị quyết số 103/2020/QH14 09/08/2020 Nghị quyết Phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu
Lượt xem: 371
Tải về 0
Nghị quyết số 116/2020/QH14 19/06/2020 Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Lượt xem: 357
Tải về 1
Nghị quyết số 120/2020/QH14 19/06/2020 Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 354
Tải về 6
Nghị quyết số 121/2020/QH14 19/06/2020 Về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
Lượt xem: 322
Tải về 2
Nghị quyết 121/2020/QH14 19/06/2020 Nghị quyết Về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
Lượt xem: 316
Tải về 1
Nghị quyết số 115/2020/QH14 19/06/2020 Về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính ngân hàng đặc thù với thành phố Hà Nội
Lượt xem: 238
Tải về 0
Nghị quyết số 117/2020/QH14 19/06/2020 Về về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc - Nam phí đông giai đoạn 2017-2020
Lượt xem: 258
Tải về 1
123
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch