V/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng bổ sung năm 2024.
Số ký hiệu văn bản 691/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/04/2024
Ngày hiệu lực 15/04/2024
Trích yếu nội dung V/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng bổ sung năm 2024.
Hình thức văn bản Văn bản của tỉnh
Lĩnh vực Văn bản của UBND tỉnh
Người ký duyệt Nguyễn Thành Công
Tài liệu đính kèm signed-signed-691.pdf.pdf
signed-phu luc 01.pdf
signed-phu luc 02.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang