Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5/2024
Số ký hiệu văn bản 167/BC-SKHCN
Ngày ban hành 16/04/2024
Ngày hiệu lực 16/04/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5/2024
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Văn bản của Sở
Người ký duyệt Lưu Bình Khiêm
Tài liệu đính kèm signed-signed-bc khcn t4-kh t5.2024.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang