CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
11934/SKHCN-VP
Ngày bắt đầu: 20/12/2021
Ngày kết thúc: 10/01/2022
Lượt xem:
21436/KHCN-TTTTUD
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 15/10/2021
Lượt xem:
31451/SKHCN-QLCN&ChN
Ngày bắt đầu: 08/10/2021
Ngày kết thúc: 12/10/2021
Lượt xem:
41380/SKHCN-QLCN&ChN
Ngày bắt đầu: 27/09/2021
Ngày kết thúc: 02/10/2021
Lượt xem:
51241/SKHCN-QLCN&ChN
Ngày bắt đầu: 04/09/2021
Ngày kết thúc: 08/09/2021
Lượt xem:
6925/SKHCN-VP
Ngày bắt đầu: 15/07/2021
Ngày kết thúc: 15/08/2021
Lượt xem:
71075/SKHCN-QLCN&ChN
Ngày bắt đầu: 06/08/2021
Ngày kết thúc: 14/08/2021
Lượt xem:
8 445/KHCN-TTTTƯD
Ngày bắt đầu: 12/04/2021
Ngày kết thúc: 12/05/2021
Lượt xem:
9292/KHCN-TTTTƯD
Ngày bắt đầu: 09/03/2021
Ngày kết thúc: 09/04/2021
Lượt xem:
101239/KHCN-QLCN&ChN
Ngày bắt đầu: 30/10/2020
Ngày kết thúc: 30/11/2020
Lượt xem:
112014 /SYT-NVYD
Ngày bắt đầu: 05/10/2020
Ngày kết thúc: 05/11/2020
Lượt xem:
12178/TTTTUD-TTKHCN
Ngày bắt đầu: 06/10/2020
Ngày kết thúc: 08/10/2020
Lượt xem:
13641/KHCN-VP
Ngày bắt đầu: 05/06/2020
Ngày kết thúc: 10/06/2020
Lượt xem:
14274/KHCN-QLCN&ChN
Ngày bắt đầu: 12/03/2020
Ngày kết thúc: 12/04/2020
Lượt xem:
15Số: /TTr-KHCN
Ngày bắt đầu: 06/03/2020
Ngày kết thúc: 06/04/2020
Lượt xem:
16Số: /TTr-KHCN
Ngày bắt đầu: 06/03/2020
Ngày kết thúc: 06/04/2020
Lượt xem:
17113/CV-TTTTƯD
Ngày bắt đầu: 04/06/2019
Ngày kết thúc: 14/06/2019
Lượt xem:
18412/KHCN-VP
Ngày bắt đầu: 25/04/2019
Ngày kết thúc: 05/05/2019
Lượt xem:
19387/KHCN-QLKH
Ngày bắt đầu: 24/04/2019
Ngày kết thúc: 01/05/2019
Lượt xem:
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang