Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Số ký hiệu văn bản 962/KH-SKHCN
Ngày ban hành 19/07/2021
Ngày hiệu lực 19/07/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Văn bản của Sở
Người ký duyệt Giám đốc Lưu Bình Khiêm
Tài liệu đính kèm Tải về
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 04/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn