Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 11 và kế hoạch công tác tháng 12 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 553/BC-SKHCN
Ngày ban hành 17/11/2021
Ngày hiệu lực 17/11/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 11 và kế hoạch công tác tháng 12 năm 2021
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Văn bản của Sở
Người ký duyệt Giám đốc Lưu Bình Khiêm
Tài liệu đính kèm Tải về
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 04/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang