Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện Dự án “Truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ”
Số ký hiệu văn bản 283/ QĐ-SKHCN
Ngày ban hành 18/11/2021
Ngày hiệu lực 18/11/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện Dự án “Truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ”
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Văn bản của Sở
Người ký duyệt Giám đốc Lưu Bình Khiêm
Tài liệu đính kèm Tải về
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 04/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang