Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; các tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2022
Số ký hiệu văn bản 03/KH-SKHCN
Ngày ban hành 04/01/2022
Ngày hiệu lực 04/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; các tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Văn bản của Sở
Người ký duyệt Giám đốc Lưu Bình Khiêm
Tài liệu đính kèm Tải về
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 04/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang