Quyết định Phê duyệt đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung năm 2022
Số ký hiệu văn bản 27/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/01/2022
Ngày hiệu lực 06/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản của UBND tỉnh
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Công
Tài liệu đính kèm 7. QĐ 27.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang