Về việc sao gửi đề cương tuyên truyền 77 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2022) và 17 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2022)
Số ký hiệu văn bản 1609/CAT-XDPT
Ngày ban hành 29/07/2022
Ngày hiệu lực 29/07/2022
Trích yếu nội dung Về việc sao gửi đề cương tuyên truyền 77 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2022) và 17 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2022)
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Văn bản của Bộ
Người ký duyệt Phó Giám đốc Đại tá Vì Quyền Chứ
Tài liệu đính kèm 2. CV 1609.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 08/GP-TTĐT ngày 01/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang