Kết luận Thanh tra Việc chấp hành các quy định của pháp luật về An toàn bức xạ, Đo lường đối với các cơ sở khám chữa bệnh có sử dụng thiết bị X-quang và phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn các huyện Sông Mã, Sốp Cộp, Yên Châu và Mộc Châu
Số ký hiệu văn bản 1766/KL-SKHCN
Ngày ban hành 07/11/2022
Ngày hiệu lực 07/11/2022
Trích yếu nội dung Kết luận Thanh tra Việc chấp hành các quy định của pháp luật về An toàn bức xạ, Đo lường đối với các cơ sở khám chữa bệnh có sử dụng thiết bị X-quang và phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn các huyện Sông Mã, Sốp Cộp, Yên Châu và Mộc Châu
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Lĩnh vực Văn bản của Sở
Người ký duyệt Giám đốc Lưu Bình Khiêm
Tài liệu đính kèm 11. Kết luận Thanh tra.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang