Về việc gửi Sổ tay hướng dẫn nhận dạng các loài ngoại lai xâm hại; tác hại của các loài ngoại lai xâm hại; biện pháp kỹ thuật để thực hiện cô lập diệt trừ đối với từng loài ngoại lai xâm hại
Số ký hiệu văn bản 4265/STNMT-QLMT
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 14/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc gửi Sổ tay hướng dẫn nhận dạng các loài ngoại lai xâm hại; tác hại của các loài ngoại lai xâm hại; biện pháp kỹ thuật để thực hiện cô lập diệt trừ đối với từng loài ngoại lai xâm hại
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản của Sở
Người ký duyệt Phó Giám đốc Lê Thị Thu Hằng
Tài liệu đính kèm 14. CV 4265.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang