Quyết định Về việc giao nhiệm vụ, phê duyệt thuyết minh, dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước năm 2022 Đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số ký hiệu văn bản 288/QĐ-SKHCN
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 14/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc giao nhiệm vụ, phê duyệt thuyết minh, dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước năm 2022 Đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản của Sở
Người ký duyệt Giám đốc Lưu Bình Khiêm
Tài liệu đính kèm 17. QĐ.pdf
18. Biên bản.pdf
19.ho so dv trinh.rar
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang