Nghị quyết Quy định mức chi một phần từ ngân sách nhà nước cho từng nội dụng công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 44/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày hiệu lực 18/11/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Quy định mức chi một phần từ ngân sách nhà nước cho từng nội dụng công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản của UBND tỉnh
Người ký duyệt Chủ tịch Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 17.44 2022 nq hdnd.pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang