Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 12-CT/TW
Ngày ban hành 05/01/2022
Ngày hiệu lực 05/01/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Văn bản Trung ương
Người ký duyệt TM Ban bí thư Võ Văn Tưởng
Tài liệu đính kèm 18. chi-thi-so-12-ct-tw-0103202285716SA (1).pdf
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang