Tổng số: 1404
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
315/BC-SKHCN 20/07/2021 Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01.11.2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
Lượt xem: 2
Tải về 0
149/QĐ-KHCN 19/07/2021 Quyết định Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển dụng viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
Lượt xem: 2
Tải về 0
962/KH-SKHCN 19/07/2021 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 7
Tải về 0
893/STTTT-TTBCXB 19/07/2021 Về việc thông tin, tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
Lượt xem: 4
Tải về 0
308/BC-SKHCN 16/07/2021 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kịch bản tăng trưởng tháng 7 và kế hoạch thực hiện Kịch bản tăng trưởng tháng 8 năm 2021 Lĩnh vực khoa học và công nghệ
Lượt xem: 7
Tải về 0
939/KH-SKHCN 14/07/2021 Kế hoạch Thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 6
Tải về 0
946/KH-SKHCN 14/07/2021 Kế hoạch Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành (DDCI) năm 2021
Lượt xem: 8
Tải về 0
947/SKHCN-VP 14/07/2021 Về việc thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở KH&CN
Lượt xem: 6
Tải về 0
940/SKHCN-VP 14/07/2021 Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC tỉnh năm 2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 221/BC-UBND ngày 02/7/2021
Lượt xem: 10
Tải về 0
144/QĐ-SKHCN 13/07/2021 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2021
Lượt xem: 4
Tải về 1
12345678910...
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Hội nông dân tỉnh Sơn La
Sở Nội Vụ tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
HĐND tỉnh Sơn La
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 04/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn