Tổng số: 1859
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1957/KH-SKHCN 07/12/2022 Kế hoạch Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 Tải về
571/BC-SKHCN 07/12/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 Tải về
2543/QĐ-UBND 06/12/2022 Quyết định Phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Tải về
1937/KL-SKHCN 05/12/2022 Kết luận Thanh tra Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Sơn La, huyện Mường La và huyện Thuận Châu Tải về
559/BC-SKHCN 05/12/2022 Báo cáo Kết quả phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 Tải về
1903/KH-SKHCN 30/11/2022 Kế hoạch Tổ chức phiên họp Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở năm 2022 Tải về
533/BC-SKHCN 24/11/2022 Báo cáo Kết quả theo dõi thi hành pháp luật; điều tra, khảo sát, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; thu thập thông tin tình hình thi hành pháp luật năm 2022 Tải về
4402/UBND-NC 15/11/2022 Về việc phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Tải về
1821/KH-SKHCN 15/11/2022 Kế hoạch Tổ chức nghiệm thu tổng kết, nghiệm thu định kỳ đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 Tải về
288/QĐ-SKHCN 14/11/2022 Quyết định Về việc giao nhiệm vụ, phê duyệt thuyết minh, dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước năm 2022 Đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tải về
12345678910...
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang