Tổng số: 1582
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
308/QĐ-SKHCN 01/12/2021 Quyết định Về việc tuyển dụng viên chức
Lượt xem: 5
Tải về 1
309/QĐ-SKHCN 01/12/2021 Quyết định Về việc tuyển dụng viên chức
Lượt xem: 4
Tải về 1
310/QĐ-SKHCN 01/12/2021 Quyết định Về việc tuyển dụng viên chức
Lượt xem: 4
Tải về 2
1791/KH-SKHCN 30/11/2021 Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
Lượt xem: 7
Tải về 0
1788/TB-SKHCN 30/11/2021 Thông báo Về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ qua dịch vụ bưu chính công ích
Lượt xem: 6
Tải về 0
1799/KH-SKHCN 30/11/2021 Kế hoạch Tổ chức phiên họp Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở năm 2021
Lượt xem: 7
Tải về 1
305/QĐ-SKHCN 29/11/2021 Quyết định Kiện toàn Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hằng năm của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 10
Tải về 0
593/BC-SKHCN 29/11/2021 Báo cáo Kết quả công tác giúp đỡ xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 14
Tải về 2
304/QĐ-SKHCN 29/11/2021 Quyết định Về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 11
Tải về 1
274/KH-UBND 20/11/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Lượt xem: 32
Tải về 4
12345678910...
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Hội nông dân tỉnh Sơn La
Sở Nội Vụ tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
HĐND tỉnh Sơn La
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 04/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang