Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
41/KH-UBND 30/01/2019 Kê hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 229
Tải về 0
309/BC-KHCN 15/12/2018 Báo cáo 309/BC-KHCN ngày 15/12/2018 báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tậm năm 2019.
Lượt xem: 240
Tải về 2
162/QÐ-KHCN 14/12/2018 Quyết định 162/QĐ-KHCN ngày 14/12/2018 quyết định về việc điều chuyển tài sản nhà nước
Lượt xem: 247
Tải về 1
30/07/2018 Xin ý kiến tham gia cho dự thảo Quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
Lượt xem: 240
Tải về 1
30/05/2018 Công văn về việc cơ chế tài chính khi áp dụng TCVN ISO 9001:2015
Lượt xem: 259
Tải về 5
16/04/2018 Xin ý kiến dự thảo định hướng nghiên cứu ứng dụng KH&CN năm 2019
Lượt xem: 259
Tải về 0
20/03/2018 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh v/v phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển DNKH&CN năm 2018
Lượt xem: 266
Tải về 0
02/03/2018
Lượt xem: 258
Tải về 0
122/KH-KHCN 02/02/2018 Kế hoạch số 122/KH-KHCN Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018
Lượt xem: 249
Tải về 1
15/01/2018 Xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh sách bổ sung các đơn vị tiềm năng trở thành doanh nghiệp KH&CN đến năm 2020
Lượt xem: 264
Tải về 0
12
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Hội nông dân tỉnh Sơn La
Sở Nội Vụ tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
HĐND tỉnh Sơn La
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 04/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang