Tổng số: 76
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
75/2021/TT-BTC 09/09/2021 Thông tư Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Lượt xem: 27
Tải về 0
05/2021/TT-BKHCN 17/06/2021 Thông tư Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
Lượt xem: 62
Tải về 3
03/2021/TT-BKHCN 11/06/2021 Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Lượt xem: 35
Tải về 0
01/2021/TT-BKHCN 01/03/2021 Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Lượt xem: 78
Tải về 5
01/2021/TT-BNV 11/01/2021 Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cửu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 75
Tải về 0
03/2020/TT-BNV 21/07/2020 Thông tư Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 101
Tải về 1
26/2019/TT-BKHCN 25/12/2019 Thông tư Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
Lượt xem: 78
Tải về 0
15/2019/TT-BKHCN 15/11/2019 Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ"
Lượt xem: 77
Tải về 0
15/2019/TT-BKHCN 15/11/2019 Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ"
Lượt xem: 77
Tải về 1
07/2019/TT-BKHCN 26/07/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
Lượt xem: 183
Tải về 18
12345678
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Hội nông dân tỉnh Sơn La
Sở Nội Vụ tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
HĐND tỉnh Sơn La
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 04/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang