Tổng số: 149
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
149/QĐ-KHCN 19/07/2021 Quyết định Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển dụng viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
Lượt xem: 2
Tải về 0
144/QĐ-SKHCN 13/07/2021 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2021
Lượt xem: 4
Tải về 1
147/QĐ-SKHCN 13/07/2021 Quyết định Thành lập Tổ soạn thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 3
Tải về 0
130/QĐ-SKHCN 29/06/2021 Quyết định Phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm hàng hóa, vật tư thực hiện Nhiệm vụ: Xây dựng mô hình trồng Lan Hồ điệp ứng dụng công nghệ cao tại Khu ứng dụng nông lâm nghiệp Mộc Châu
Lượt xem: 15
Tải về 1
117/QĐ-SKHCN 15/06/2021 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ cao trong nông nghiệp thuộc các lĩnh vực: Sản xuất rau an toàn, hoa, quả an toàn, cây công nghiệp (chè, cà phê, mía), vùng nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện, chăn nuôi (bò sữa, bò thịt), dược liệu; xây dựng và duy trì trang thông tin điện tử về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 21
Tải về 1
116/QĐ-SKHCN 10/06/2021 Quyết định Phê duyệt danh mục dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ cao trong nông nghiệp thuộc các lĩnh vực: Sản xuất rau an toàn, hoa, quả an toàn, cây công nghiệp (chè, cà phê, mía), vùng nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện, chăn nuôi (bò sữa, bò thịt), dược liệu; xây dựng và duy trì trang thông tin điện tử về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 15
Tải về 2
105/QĐ-SKHCN 07/06/2021 Quyết định Phê duyệt Đề cương và Dự toán chi tiết dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ cao trong nông nghiệp thuộc các lĩnh vực: Sản xuất rau an toàn, hoa, quả an toàn, cây công nghiệp (chè, cà phê, mía), vùng nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện, chăn nuôi (bò sữa, bò thịt), dược liệu; xây dựng và duy trì trang thông tin điện tử về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 16
Tải về 4
1468/QĐ-BKHCN 04/06/2021 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 4
Tải về 0
718/QĐ-UBND 20/04/2021 Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2021
Lượt xem: 89
Tải về 25
55/QĐ-SKHCN 16/04/2021 Quyết định Về việc bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý
Lượt xem: 43
Tải về 16
12345678910...
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Hội nông dân tỉnh Sơn La
Sở Nội Vụ tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
HĐND tỉnh Sơn La
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 04/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn