Tổng số: 214
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
186/QĐ-KTĐC 26/07/2022 Quyết định Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sơn La năm 2022
Lượt xem: 37
Tải về 0
1457/QĐ-UBND 20/07/2022 Quyết định về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
Lượt xem: 18
Tải về 0
1434/QĐ-UBND 18/07/2022 Quyết định về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 11
Tải về 0
729/QĐ-TTg 16/06/2022 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
Lượt xem: 8
Tải về 0
975/QĐ-BKHCN 10/06/2022 Quyết định Về việc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022
Lượt xem: 44
Tải về 3
106/QĐ-SKHCN 28/04/2022 Quyết định Phê duyệt đưa ra khỏi quy hoạch các chức danh cán bộ diện Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quản lý nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 47
Tải về 6
107/QĐ-SKHCN 28/04/2022 Quyết định Phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ diện Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quản lý nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 54
Tải về 7
108/QĐ-SKHCN 28/04/2022 Quyết định Phê duyệt nhân sự có trong quy hoạch các chức danh cán bộ diện Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quản lý nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 43
Tải về 7
109/QĐ-SKHCN 28/04/2022 Quyết định Phê duyệt nhân sự quy hoạch các chức danh cán bộ diện Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quản lý nhiệm kỳ 2026-2031
Lượt xem: 50
Tải về 7
102/QĐ-SKHCN 19/04/2022 Quyết định Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
Lượt xem: 77
Tải về 1
12345678910...
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 08/GP-TTĐT ngày 01/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang