Tổng số: 235
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
804/QĐ-TTG 06/07/2023 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2024
Lượt xem: 101
Tải về 0
560/QĐ-UBND 14/04/2023 V/v ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Lượt xem: 160
Tải về 0
666/QĐ-BKHCN 10/04/2023 Quyết định ban hành Phương án cuộc Điều tra Nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2023
Lượt xem: 192
Tải về 4
228/QĐ-BKHCN 27/02/2023 Quyết định đính chính Thông tư số 19/2022/TT-BKHCN ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN công lập.
Lượt xem: 158
Tải về 1
05/2023/QĐ-TTg 24/02/2023 Quyết định Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Lượt xem: 172
Tải về 0
2594/QĐ-UBND 13/12/2022 V/v phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền số của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La năm 2022
Lượt xem: 185
Tải về 0
2591/QĐ-UBND 12/12/2022 V/v ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022- 2025
Lượt xem: 186
Tải về 1
2564/QĐ-UBND 09/12/2022 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.
Lượt xem: 189
Tải về 0
2543/QĐ-UBND 06/12/2022 Quyết định Phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 285
Tải về 0
288/QĐ-SKHCN 14/11/2022 Quyết định Về việc giao nhiệm vụ, phê duyệt thuyết minh, dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước năm 2022 Đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Lượt xem: 260
Tải về 6
12345678910...
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang