Tổng số: 324
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
421/BC-UBND 19/09/2023 Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023.
Lượt xem: 14
Tải về 0
419/BC-SKHCN 19/09/2023 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính Tháng 9 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 12
Tải về 0
407/BC-SKHCN 15/09/2023 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 8
Tải về 0
402/BC-SKHCN 13/09/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2023
Lượt xem: 23
Tải về 0
215/KH-UBND 07/09/2023 Kế hoạch Cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Lượt xem: 19
Tải về 0
1283/KH-SKHCN - 18/08/2023 Kế hoạch Nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính SIPAS nội dung còn hạn chế của năm 2022
Lượt xem: 42
Tải về 0
3188/UBND-N 17/08/2023 Về việc đôn đốc, triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới.
Lượt xem: 41
Tải về 0
1274/SKHCN-VP 17/08/2023 Triển khai, thực hiện văn bản của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
Lượt xem: 20
Tải về 0
205/KH-UBND 15/08/2023 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.
Lượt xem: 34
Tải về 2
1495/QĐ-UBND 12/08/2023 Về việc ban hành Kế hoạch Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023.
Lượt xem: 33
Tải về 2
12345678910...
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang