Tổng số: 354
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
173/BC-UBND 14/04/2024 BÁO CÁO Kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Sơn La năm 2023
Lượt xem: 21
Tải về 0
604/TB-SKHCN 08/04/2024 Công bố, niêm yết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 22
Tải về 0
646/QĐ-UBND 06/04/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 22
Tải về 0
547/TB-SKHCN 28/03/2024 Công bố, niêm yết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 7
Tải về 0
499/QĐ-UBND 26/03/2024 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.
Lượt xem: 9
Tải về 0
107/BC-SKHCN 15/03/2024 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 23
Tải về 0
94/BC-SKHCN 12/03/2024 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2024
Lượt xem: 24
Tải về 0
952/UBND-KSTTHC 07/03/2024 Về việc thực hiện Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
Lượt xem: 21
Tải về 0
325/KH-SKHCN 23/02/2024 Duy trì, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024
Lượt xem: 42
Tải về 2
61/BC-SKHCN 16/02/2024 Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 02 năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 49
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang