Tổng số: 241
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1542/QĐ-UBND 29/07/2022 Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
Lượt xem: 7
Tải về 0
198/KH-UBND 29/07/2022 Kế hoạch Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022
Lượt xem: 36
Tải về 0
196/KH-UBND 27/07/2022 Kế hoạch Triển khai Nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 7
Tải về 0
2748/UBND-NC 22/07/2022 Về việc triển khai nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 7
Tải về 0
183/KH-UBND 06/07/2022 Kế hoạch Tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2022
Lượt xem: 15
Tải về 0
184/KH-UBND 06/07/2022 Kế hoạch Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
Lượt xem: 20
Tải về 0
1343/QĐ-UBND 04/07/2022 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 37
Tải về 0
176/KH-UBND 28/06/2022 Kế hoạch Khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2022
Lượt xem: 17
Tải về 0
172/KH-UBND 27/06/2022 Kế hoạch Tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022
Lượt xem: 19
Tải về 0
42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên mội trường mạng
Lượt xem: 14
Tải về 1
12345678910...
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 08/GP-TTĐT ngày 01/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang