Tổng số: 177
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
946/KH-SKHCN 14/07/2021 Kế hoạch Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành (DDCI) năm 2021
Lượt xem: 9
Tải về 0
947/SKHCN-VP 14/07/2021 Về việc thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở KH&CN
Lượt xem: 9
Tải về 0
940/SKHCN-VP 14/07/2021 Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC tỉnh năm 2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 221/BC-UBND ngày 02/7/2021
Lượt xem: 11
Tải về 1
922/KH-SKHCN 12/07/2021 Kế hoạch Hành động, thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, nâng cao Chỉ số SIPAS của Sở Khoa học và Công nghệ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 227/BC-UBNDngày 05/7/2021
Lượt xem: 3
Tải về 0
809/KH-SKHCN 23/06/2021 Kế hoạch Khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2021
Lượt xem: 9
Tải về 1
750/KHCN-VP 11/06/2021 V/v tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Lượt xem: 8
Tải về 0
721/KH-SKHCN 07/06/2021 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La” giai đoạn 2021- 2025
Lượt xem: 16
Tải về 0
37/ BC-TTTTƯD 28/05/2021 Báo cáo Nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2021
Lượt xem: 21
Tải về 0
38/BC-TTTTƯD 28/05/2021 Báo cáo Nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) giai đoạn 2021 - 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 17
Tải về 0
74/QĐ-SKHCN 19/05/2021 Quyết định Về việc thành lập Tổ kiểm tra công vụ năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 24
Tải về 1
12345678910...
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Hội nông dân tỉnh Sơn La
Sở Nội Vụ tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
HĐND tỉnh Sơn La
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 04/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang