Tổng số: 680
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
315/BC-SKHCN 20/07/2021 Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01.11.2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
Lượt xem: 2
Tải về 0
962/KH-SKHCN 19/07/2021 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 7
Tải về 0
893/STTTT-TTBCXB 19/07/2021 Về việc thông tin, tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
Lượt xem: 4
Tải về 0
308/BC-SKHCN 16/07/2021 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kịch bản tăng trưởng tháng 7 và kế hoạch thực hiện Kịch bản tăng trưởng tháng 8 năm 2021 Lĩnh vực khoa học và công nghệ
Lượt xem: 7
Tải về 0
939/KH-SKHCN 14/07/2021 Kế hoạch Thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 6
Tải về 0
302/BC-SKHCN 13/07/2021 Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 7 và kế hoạch công tác tháng 8 năm 2021
Lượt xem: 5
Tải về 1
303/BC-SKHCN 13/07/2021 Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021, ước thực hiện 7 tháng năm 2021 lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 8
Tải về 0
926/KH-SKHCN 12/07/2021 Kế hoạch Tổ chức các phiên họp Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2021
Lượt xem: 3
Tải về 0
142/QĐ-SKHCN 12/07/2021 Quyết định Về việc giao phụ trách Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN
Lượt xem: 2
Tải về 0
900/KH-SKHCN 08/07/2021 Kế hoạch Phối hợp tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến sản phẩm Nhãn Việt Nam 2021 và Lễ công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn Sơn La”, cắt băng khởi hành lô Nhãn Sơn La tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu
Lượt xem: 6
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Hội nông dân tỉnh Sơn La
Sở Nội Vụ tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
HĐND tỉnh Sơn La
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 04/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn