Tổng số: 738
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1791/KH-SKHCN 30/11/2021 Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
Lượt xem: 7
Tải về 0
1799/KH-SKHCN 30/11/2021 Kế hoạch Tổ chức phiên họp Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở năm 2021
Lượt xem: 7
Tải về 1
593/BC-SKHCN 29/11/2021 Báo cáo Kết quả công tác giúp đỡ xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 14
Tải về 2
304/QĐ-SKHCN 29/11/2021 Quyết định Về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 11
Tải về 1
563/BC-SKHCN 19/11/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 20/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện QCDC ở cơ sở, trong Doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 28
Tải về 1
283/ QĐ-SKHCN 18/11/2021 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện Dự án “Truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ”
Lượt xem: 28
Tải về 2
1716/KH-SKHCN 18/11/2021 Kế hoạch Phối hợp tổ chức Hội thảo quốc gia “Định hướng nội dung hoạt động Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2021 - 2025”
Lượt xem: 31
Tải về 2
554/BC-SKHCN 17/11/2021 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kịch bản tăng trưởng tháng 11 và kế hoạch thực hiện Kịch bản tăng trưởng tháng 12 năm 2021 Lĩnh vực khoa học và công nghệ
Lượt xem: 26
Tải về 2
553/BC-SKHCN 17/11/2021 Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 11 và kế hoạch công tác tháng 12 năm 2021
Lượt xem: 19
Tải về 2
1704/KH-SKHCN 17/11/2021 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 20/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 24
Tải về 3
12345678910...
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Hội nông dân tỉnh Sơn La
Sở Nội Vụ tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
HĐND tỉnh Sơn La
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 04/GP-TTĐT
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang