Tổng số: 44
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
11/NQ-CP 30/01/2022 Nghị quyết Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình
Lượt xem: 31
Tải về 0
Nghị quyết số 44/2022/QH15 11/01/2022 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 31
Tải về 0
Nghị quyết số 45/2022/QH15 11/01/2022 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ
Lượt xem: 35
Tải về 0
25/NQ-TTHĐND 03/11/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức chi thù lao, nhuận bút đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử của Đại biểu dân cử tỉnh
Lượt xem: 57
Tải về 0
160/2021/QH14 08/04/2021 Thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Lượt xem: 94
Tải về 1
05-NQ/TU 21/01/2021 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 373
Tải về 40
02/NQ-CP 01/01/2021 Nghi Quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
Lượt xem: 96
Tải về 0
143/2020/NQ-HĐND 30/10/2020 Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án" "Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 175
Tải về 7
142/2020/NQ-HĐND 30/10/2020 Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến; mức chi Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa học và copong nghệ và kỹ thuậy trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 207
Tải về 16
134/NQ-CP 25/09/2020 Nghị quyết Banh hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Lượt xem: 71
Tải về 0
12345
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ
Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 08/GP-TTĐT ngày 01/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang