Tổng số: 57
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/2022/QH15 16/06/2022 Luật Kinh doanh bảo hiểm
Lượt xem: 312
Tải về 714
07/2022/QH15 16/06/2022 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ:
Lượt xem: 281
Tải về 1677
15/2003/QH11 15/06/2022 Luật Thi đua, khen thưởng
Lượt xem: 296
Tải về 1021
05/2022/QH15 15/06/2022 Luật điện ảnh
Lượt xem: 287
Tải về 6
04/2022/QH15 14/06/2022 Luật cảnh sát cơ động
Lượt xem: 316
Tải về 8
Luật số 03/2022/QH15 11/01/2022 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự
Lượt xem: 336
Tải về 6
73/2021/QH14 30/03/2021 Luật phòng, chống ma túy năm 2021
Lượt xem: 389
Tải về 10
Luật số 65/2020/QH14 19/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
Lượt xem: 397
Tải về 6
Luật số: 63/2020/QH14 18/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Lượt xem: 376
Tải về 5
Luật số: 64/2020/QH14 18/06/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Lượt xem: 384
Tải về 5
123456
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch