Tổng số: 593
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1965/KH-KHCN 04/12/2023 Kế hoạch thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023
Lượt xem: 9
Tải về 0
195/QĐ-KHCN 28/11/2023 Quyết định về việc gia hạn quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Sơn La”cho sản phẩm cà phê của tỉnh Sơn La cho Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Cát Quế - Chi nhánh Sơn La (lần 1)
Lượt xem: 24
Tải về 1
196/QĐ-KHCN 28/11/2023 Quyết định về việc gia hạn quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Sơn La” cho sản phẩm cà phê của tỉnh Sơn La cho Công ty TNHH Cà phê Sơn La (lần 1)
Lượt xem: 27
Tải về 0
200/QĐ-KHCN 28/11/2023 Quyết định về việc gia hạn quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Sơn La”cho sản phẩm cà phê của tỉnh Sơn La cho Công ty Cổ phần tập đoàn Minh Tiến - MTG - Chi nhánh Sơn La (lần 1)
Lượt xem: 18
Tải về 0
192/QĐ-KHCN 23/11/2023 Quyết định v/v công nhận sáng kiến, hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng sáng kiến trong phạm vi Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 30
Tải về 0
1835/KH-SKHCN 20/11/2023 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023
Lượt xem: 28
Tải về 0
184/QĐ-SKHCN 13/11/2023 Quyết định Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 13/01/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 33
Tải về 0
514/BC-SKHCN 06/11/2023 Báo cáo Kết quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Lượt xem: 59
Tải về 0
1712/SKHCN-VP 02/11/2023 V/v triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
Lượt xem: 64
Tải về 0
493/BC-SKHCN 27/10/2023 Báo cáo Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Lượt xem: 118
Tải về 3
12345678910...
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ tài chính
Bộ TC - Bộ KH&CN
Bộ TC - Bộ KH&CN - Bộ NV
Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ tư pháp
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Sơn La
Thanh tra Chính Phủ
Đảng Ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bộ Y Tế
Ủy Ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Sở Kế hoạc và Đầu tư
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch