Các Phòng, Đơn vị trực thuộc Sở
Lượt xem: 1139
THÔNG TIN GIAO DỊCH CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SƠN LA 
 

A. BAN GIÁM ĐỐC
1. GIÁM ĐỐC: Ông Lưu Bình Khiêm
 Điện thoại: 02123.852.493
 Emai: khiemlb.skhcn@sonla.gov.vn

2. PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông Nguyễn Duy Hoàng
Điện thoại: 0212.3855.588
Email:hoangnd.skhcn@sonla.gov.vn

3. PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông Hà Mạnh Hùng
Điện thoại: 0212.3853212
Email: hunghm.skhcn@sonla.gov.vn

4. PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông Phan Ngọc Bắc
Điện thoại: 02123.857.417
Email: bacpn.skhcn@sonla.gov.vn

B. CÁC PHÒNG THUỘC SỞ

1. VĂN PHÒNG SỞ

Chánh Văn Phòng: Ông Đỗ Xuân Thành

Điện thoại: 0913073843
Email: thanhdx.skhcn

Phó Chánh Văn Phòng:  Bà Lê Diệu Thùy 

Điện thoại: 02123.854.751
Email:  thuyld.skhcn@sonla.gov.vn 

2. THANH TRA SỞ

Chánh Thanh Tra: Ông Trương Mạnh Hiển
Điện thoại: 0212.3856.982

Email: hientm.skhcn@sonla.gov.vn

3. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trưởng phòng: Ông Vũ Văn Khang

Điện thoại:0212.3856.980

Phó Trưởng phòng: Ông Lưu Hồng Biết 

Điện thoại: 096 5618506

C. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Chi Cục Trưởng: Ông Lò Thanh Sơn
Điện thoại: 0988363161
Email: sonlt.skhcn@sonla.gov.vn

 

 Phó Chi cục Trưởng: Ông Nguyễn Hữu Cường

 Điện thoại: 0912689767

Email:cuongnh.sonla@gmail.com

Phó Chi cục Trưởng: Ông Phan Mạnh Hà
Điện thoại: 0212.3789.977

Email: hapm.skhcn@sonla.gov.vn

 

2. TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Giám đốc: Ông Đỗ Mạnh Thắng

Điện thoại: 0912577319
Email: dothangtdc@gmail.com

 

Phó Giám đốc: Ông Điêu Khắc Đa

Điện thoại: 0915097523

Email: dkz2001.qn@gmail.com

Phòng đào tạo tư vấn về tiêu chuẩn đo lường chất lượng:
Phụ trách:  Điêu Khắc Đa - Phó Giám đốc
Điện thoại: 0915097523
Email: dkz2001.qn@gmail.com

Phó Trưởng phòng kiểm định: Ông Nguyễn Thanh Tùng
Điện thoại: 0915595378
Email: kiemdinh.sonla@gmail.com

Phó Trưởng phòng Thử nghiệm - Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Ông Phạm Văn Thế

3. TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Giám đốc: Bà Trần Thị Vân Anh
Điện thoại: 0916050880
Email: anhttv.skhcn@sonla.gov.vn 

Phó Giám đốc: Bà Đèo Thị Mai Hương
Điện thoại: 0969058280
Email: huongdtm.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Anh Dũng
Điện thoại: 0983081984
Email: dungna.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Trưởng phòng Tổng hợp: Bà Bùi Ánh Tuyết
Điện thoại: 0986594201
Email: tuyetba.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Phó trưởng phòng Tổng hợp: Ông Đinh Quang Thanh
Điện thoại: 0212.3857.720
Email: thanhdq.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Phó trưởng phòng Thông tin và Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Bà Phan Thị Bích Đào

Điện thoại: 0968337996
Email: daoptb.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Phó Trưởng phòng Ứng dụng KHCN: Ông Tòng Văn Thanh
Điện thoại: 0212.3759.900
Email: thanhtv.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Trưởng phòng Tổng hợp: Bà Bùi Ánh Tuyết
SĐT: 0212.3857.720
Email: tuyetba.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Phó trưởng phòng Tổng hợp: Ông Đinh Quang Thanh
SĐT: 0212.3857.720
Email: thanhdq.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Phó trưởng phòng Thông tin KHCN: Ông Lê Ngọc Chính 

SĐT: 0212.3753.959
Email: chinhln.ttudkhcn@sonla.gov.vn

Phó Trưởng phòng Ứng dụng KHCN: Ông Tòng Văn Thanh
SĐT: 0212.3759.900
Email: thanhtv.ttudkhcn@sonla.gov.vn

 

 

Tin khác
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang