Kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Sơn La năm 2023
Lượt xem: 84

  

          Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI. Ngày 14/4/2024, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Báo cáo Kết quả Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Sơn La năm 2023.

          Năm 2023, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học thuộc Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức khảo sát, đánh giá PAPI, mời và trao đổi ngẫu nhiên với 300 người dân từ 18 - 70 tuổi (trong đó có cả đối tượng những người dân khuyết tật), thuộc nhiều thành phần nhân khẩu học khác nhau, có hộ khẩu thường trú tại 12 thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố thuộc 03 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh được lựa chọn mẫu thông qua phương pháp phân tầng và xác suất theo quy mô dân số.

          Theo báo cáo, Chỉ số PAPI tỉnh Sơn La năm 2023 được 42,3966 điểm, tăng 1,5272 điểm so với năm 2022, thuộc 15-16 tỉnh/thành phố trong nhóm điểm trung bình - cao, (năm 2023 tỉnh Sơn La có tổng số điểm 40,8694 đứng thứ 30/63 tỉnh, thành phố; năm 2022 có tổng số điểm đứng thứ 46/63 tỉnh, thành phố). Trong đó, 03 chỉ số nội dung thuộc nhóm đạt điểm trung bình cao (Chỉ số nội dung trách nhiệm giải trình với người dân; Chỉ số nội dung thủ tục hành chính công; Chỉ số nội dung cung ứng dịch vụ công); 05 chỉ số nội dung thuộc nhóm đạt điểm trung bình thấp (Chỉ số nội dung tham gia của người dân cấp cơ sở; Chỉ số nội dung công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; Chỉ số nội dung kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Chỉ số nội dung quản trị môi trường; Chỉ số nội dung quản trị điện tử).

Tú Hảo

    Chi tiết Báo cáo số 173/BC-UBND

Tin khác
1 2 3 4 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang