Danh mục thủ tục hành chính trong Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 709

Ngày 27/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2369/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo Quyết định thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ gồm 7 danh mục sau:

1. Thủ tục cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X- quang chẩn đoán trong y tế).

2. Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ; sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế.

3. Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ; sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế.

4. Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ; sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế.

5. Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ; sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế.

6. Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ; sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế.

7. Thủ tục khai báo thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế. 

 Toàn văn Quyết định 2369/QĐ-UBND

                                                                                                                                                                                                                                                Lê Luyến

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang