Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại năm 2021 của Sở KH&CN Sơn La
Lượt xem: 488

Với mục đích cung cấp thông tin và tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ. Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, công dân trong thực hiện TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ; kịp thời tháo gỡ, giải quyết hoặc kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp không thuộc thẩm quyền. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, công chức tham mưu giải quyết TTHC. Ngày 11/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 50/KH-SKHCN tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 như sau:

1.       Nội dung đối thoại

- Giải đáp những vướng mắc của tổ chức, công dân về TTHC và giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Tiếp thu những sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.

2.       Thành phần tham gia dự đối thoại

- Tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Đại Lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan.

- Phòng viên Báo Sơn La, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh.

- Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Trưởng các chuyên môn phòng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở và công chức tham mưu thực hiện giải quyết TTHC, công chức đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC của Sở Khoa học và Công nghệ.

3.       Hình thức, thời gian, địa điểm thực hiện đối thoại

3.1. Về hình thức đối thoại: Trao đổi, đối thoại trực tiếp với tổ chức, công dân.

3.2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Tổ chức 02 lần/1 năm; lần 1 trong quý II năm 2021 và lần 2 trong quý IV năm 2021.

- Địa điểm: Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ - Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây Bắc, Thành phố Sơn La.

               Đối với các tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh: Gửi phiếu đăng ký tham gia đối thoại (bản giấy hoặc bản điện tử) theo mẫu ban hành kèm theo kế hoạch này đến Sở Khoa học và Công nghệ; Email: skhcn@sonla.gov.vn; điện thoại: 0212.3856.981.

Toàn văn kế hoạch 

Bích Đào (biên tập)

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang