Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La”
Lượt xem: 817

Với mục đích huy động tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu cải cách hành chính Nhà nước của Sở nói riêng và của tỉnh Sơn La nói chung; Nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị;  Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính; qua đó kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong cơ quan và trên toàn tỉnh. Ngày 7/6/2021, Sở KH&CN đã ban hành Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La” giai đoạn 2021- 2025.

          Nội dung thi đua

1. Thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sáchcủa Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức đối với công chức, viên chức trong thực thi công vụ, vai trò giám sát của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

2. Thực hiện đột phá 6 nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, với trọng tâm là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính thuộc ngành, lĩnh vực; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp khi đề nghị giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính làm thước đo; nâng cao tỷ lệ người dân và doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại cơ quan, đơn vị.

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao theo Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, giai đoạn của sở, tỉnh.

4. Tích cực nghiên cứu, sáng tạo, đề xuất sáng kiến, giải pháp, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính. Đặc biệt là các sáng kiến, giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành giải quyết thủ tục hành chính trong cơ quan; về thay đổi phương thức làm việc của đơn vị phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm, theo giai đoạn 2021-2025 phải hoàn thành bằng hoặc vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; Thực hiện tốt cải cách hành chính nhằm tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư; Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Toàn văn Kế hoạch

Bích Đào 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang