Quy định về Bộ chỉ số đánh giá Chính quyền số của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La
Lượt xem: 825

Ngày 15/9/2021, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 2245/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về Bộ chỉ số đánh giá Chính quyền số của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La. Quy định này quy định về chỉ số, phương pháp đánh giá Chính quyền số của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La. Quy định này áp dụng đối với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, Ban Dân tộc, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thành phố.  Nội dung Bộ chỉ số đánh giá Chính quyền số của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện gồm các chỉ số chính sau: Chỉ số đánh giá về Hạ tầng và nền tảng số; Chỉ số đánh giá về Hoạt động Chính quyền số; Chỉ số đánh giá về An toàn, an ninh mạng; Chỉ số đánh giá về Đào tạo và phát triển nhân lực chính quyền số; Chỉ số đánh giá về Kiến tạo thể chế.

Về phương pháp đánh giá, xếp hạng: đánh giá chính quyền số của các cơ quan nhà nước được thực hiện bằng hình thức cho điểm đối với các chỉ số, hạng mục, quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định này. Điểm đánh giá sau đó sẽ được sử dụng để xếp hạng mức độ chính quyền số của các cơ quan.

Xếp hạng mứa độ chính quyển số của các cơ quan nhà nước được thực hiện căn cứ vào điểm đánh giá ứng dụng của từng cơ quan để xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp và xác định mức độ Tốt, Khá, Trung bình và Yếu. Cụ thể các mức Tốt, Khá, Trung bình và Yếu được xác định như sau: mức Tốt được xác định là đơn vị có tổng điểm đạt từ 85 điểm trở lên; mức Khá là đơn vị có tổng điểm đạt từ 70 điểm đến dưới 85 điểm; mức Trung bình là đơn vị có tổng điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm; mức Yếu là đơn vị có tổng điểm dưới 50 điểm. Việc thực hiện xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin theo 02 nhóm cơ quan bao gồm: Xếp hạng mức độ chính quyền số của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh; xếp hạng mức độ chính quyền số của các cơ quan nhà nước cấp huyện.

Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng: Sau khi có kết quả thẩm định, xác minh, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổng hợp số liệu, đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền số của các cơ quan, nhà nước, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký, ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền số của các cơ quan nhà nước tỉnh vào tháng 12 của năm đánh giá; Trách nhiệm của Sở Nội vụ đưa kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền số theo Quy định này vào nội dung xác định trách nhiệm trong thực thi công vụ của người đứng đầu và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; chấm điểm chỉ số cải cách hành chính; bình xét thi đua - khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

                                                                                      Lê Luyến

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang