Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Đăng ký bảo hộ, xây dựng và triển khai hệ thống quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Hồng giòn Mộc Châu” cho sản phẩm Hồng giòn của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La”.
Lượt xem: 64

    Chiều ngày 14/4/2024, Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 tiến hành họp tư vấn nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 đối với nhiệm vụ: “Đăng ký bảo hộ, xây dựng và triển khai hệ thống quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Hồng giòn Mộc Châu” cho sản phẩm Hồng giòn của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La”. Đồng chí Lưu Bình Khiêm - Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

anh tin bai

          Hội đồng tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Đăng ký bảo hộ, xây dựng và triển khai hệ thống quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Hồng giòn Mộc Châu” cho sản phẩm Hồng giòn của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La”

          Nhiệm vụ do Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp Investip đăng ký chủ trì thực hiện, ông Nguyễn Anh Ngọc đăng ký làm chủ nhiệm với mục tiêu đăng ký bảo hộ và triển khai hệ thống quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Hồng giòn Mộc Châu” cho sản phẩm Hồng giòn của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nhằm xây dựng một thương hiệu mạnh cho sản phẩm Hồng giòn, quản lý tốt hơn về chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của sản phẩm; căn cứ để sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị, từng bước nâng cao thu nhập của các chủ thể sản xuất và kinh doanh sản phẩm Hồng giòn của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong ngành nông nghiệp và khai thác các thế mạnh của địa phương.

       Sau khi nghe đại diện đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ thông qua nội dung thuyết minh, các thành viên Hội đồng đánh giá, đề tài có tính cấp thiết về cả lý luận và thực tiễn. Hội đồng đề nghị đơn vị đăng ký chủ trì cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên, tiếp tục chỉnh sửa, cập nhật thêm các thông tin về quy hoạch huyện Mộc Châu, xác định các sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu: Hồng tươi và Hồng chế biến, hướng vào nâng cao giá trị kinh tế tăng từ 10-20%; lựa chọn 1 đơn vị để vận hành quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu theo nhiệm vụ. Đồng thời, có phương án xử lý tài sản theo Nghị định 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước đảm bảo theo đúng quy định.

          Sau khi thảo luận, Hội đồng đã nhất trí trình UBND tỉnh phê duyệt Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp Investip là đơn vị chủ trì thực hiện, ông Nguyễn Anh Ngọc làm chủ nhiệm nhiệm vụ “Đăng ký bảo hộ, xây dựng và triển khai hệ thống quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Hồng giòn Mộc Châu” cho sản phẩm Hồng giòn của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La”.

Bích Đào

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang