Hội đồng nghiệm thu đề tài “Thực trạng giám sát của cộng đồng đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La”
Lượt xem: 215

         Ngày 15/12/2023, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh tiến hành họp, đánh giá nghiệm thu đề tài “Thực trạng giám sát của cộng đồng đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La”. Ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.

anh tin bai

Hội đồng nghiệm thu đề tài “Thực trạng giám sát của cộng đồng đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La”

          Đề tài do Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra chủ trì, TS Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra là chủ nhiệm với mục tiêu tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện giám sát của cộng đồng đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước; từ đó đề xuất giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của cộng đồng đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

anh tin bai

Đại diện nhóm thực hiện đề tài báo cáo tóm tắt kết quả đề tài tại buổi nghiệm thu

          Trong quá trình triển khai nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài đã nghiên cứu các vấn đề mang tính lý luận nền tảng làm cơ sở để có hướng tiếp cận đúng, toàn diện về vấn đề giám sát đầu tư của cộng đồng; tổng hợp, phân tích nhiều số liệu thực tiễn; thực hiện việc điều tra, khảo sát thực tế nhằm có đầy đủ cơ sở thực tiễn để đưa ra các đề xuất, kiến nghị mang tính khả thi, phù hợp với đặc thù của tỉnh. Trên cơ sở đó Ban Chủ nhiệm đề tài đề xuất những giải pháp vừa mang tính chất dài hạn, định hướng để các cơ quan quản lý nghiên cứu, ban hành chủ trương, chính sách, pháp luật, vừa có thể nghiên cứu áp dụng ngay vào thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng trong thời gian tới như: Giải pháp nâng cao hiệu quả và năng lực đối với chủ thể giám sát đầu tư của cộng đồng; Hoàn thiện các quy định, chỉ đạo, định hướng về giám sát đầu tư của cộng đồng thuộc thẩm quyền ban hành tại địa phương; Giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La về công tác giám sát; Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Giải pháp về tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu trong triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước; Giải pháp về tuyên truyền nâng cao nhận thức, năng lực của chủ thể giám sát và huy động sự tham gia của các cơ quan báo chí, truyền thông, Hiệp hội doanh nghiệp đối với công tác giám sát đầu tư của cộng đồng.

          Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đánh giá cao những kết quả mà đề tài đã đạt được, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của việc giám sát cộng đồng đối với dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước, hoạt động sẽ nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phòng, chống tham nhũng, lãng phí của tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì đề tài cần cập nhật các số liệu mới theo các văn bản mới, chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung báo cáo trước ngày 24/12/2023.

          Với kết quả đạt được, Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài đạt yêu cầu.

 

Bích Đào

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang