Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài “Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cà phê Sơn La phục vụ xuất khẩu”
Lượt xem: 209

         Chiều ngày 18/9/2023, Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành họp xét, tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cà phê Sơn La phục vụ xuất khẩu”. Đồng chí Cầm Thị Phong - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, làm chủ tịch Hội đồng.

anh tin bai

Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cà phê Sơn La phục vụ xuất khẩu”

          Với định hướng là phát triển cà phê đặc sản và chế biến sâu, đưa thương hiệu cà phê Sơn La ra thị trường quốc tế, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 1/3/2021 về Đề án Phát triển vùng nguyên liệu cà phê gắn với chế biến, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cây cà phê được tỉnh Sơn La xác định là cây công nghiệp mũi nhọn, trở thành mặt hàng nông sản chủ lực, giúp người nông dân địa phương vươn lên làm giàu. Tính đến năm 2021, trên địa bàn tỉnh có hơn 16.500 ha cà phê đã được cấp chứng nhận UTZ; 88 ha được cấp chứng nhận VietGAP; 97 ha cà phê đặc sản. Cà phê Sơn La đã hình thành được một số vùng sản xuất tập trung chuyên canh, theo chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Tuy nhiên, hiện nay cà phê Sơn La đang gặp nhiều khó khăn, bất cập về vùng trồng, ảnh hưởng thời tiết, khí hậu, các giải pháp kỹ thuật canh tác, chế biến chưa đồng bộ,…

          Nhằm đánh giá hiện trạng phát triển cà phê chè tại tỉnh Sơn La, từ đó nghiên cứu được một số biện pháp kỹ thuật (phòng trừ sâu bệnh hại, kỹ thuật cải tạo, thu hái cà phê) phục vụ xuất khẩu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế so với sản xuất thông thường, UBND tỉnh Sơn La đã đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cà phê Sơn La phục vụ xuất khẩu”.

          Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cà phê Sơn La phục vụ xuất khẩu” có 02 hồ sơ đăng ký chủ trì là: Viện Bảo vệ thực vật do Thạc sỹ Trần Thị Thúy Hằng đăng ký chủ nhiệm và Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông lâm nghiệp Tây Bắc do Thạc sỹ Nguyễn Thị Vân đăng ký chủ nhiệm. Thuyết minh của các đơn vị đăng ký chủ trì đã triển khai được các nội dung chính theo đặt hàng của UBND tỉnh như: Điều tra đánh giá hiện trạng áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong canh tác; Phòng trừ sâu bệnh, thu hái cà phê; Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cà phê trên địa bàn tỉnh Sơn La; Tổng hợp tiêu chí cà phê xuất khẩu tại một số thị trường chính; Nghiên cứu, áp dụng một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng vườn cà phê; Xây dựng mô hình thâm canh áp dụng một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng phục vụ xuất khẩu.

          Sau khi nghe các đơn vị đăng ký đề tài trình bày thuyết minh nội dung, Hội đồng đã tiến hành thảo luận về mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu, dự kiến kết quả sản phẩm khoa học và công nghệ; khả năng ứng dụng; phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và năng lực của tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài. Hội đồng đã nhất trí trình UBND tỉnh phê duyệt tuyển chọn Viện Bảo vệ thực vật là đơn vị chủ trì, Thạc sĩ Trần Thị Thúy Hằng làm chủ nhiệm triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cà phê Sơn La phục vụ xuất khẩu”.

           Trên cơ sở các ý kiến phản biện và tham gia góp ý của thành viên, Hội đồng đề nghị đơn vị trúng tuyển tiếp thu và chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các nội dung thuyết minh đảm bảo yêu cầu đặt hàng của tỉnh, trong đó tập trung đánh giá hiện trạng phát triển cà phê chè và đưa ra những giải pháp tác động để nâng cao năng suất, chất lượng  cho sản phẩm cà phê Sơn La đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

 

Tú Hảo

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang