Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi số trong quản trị hợp tác xã nông nghiệp sản xuất cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La”
Lượt xem: 73

          Sáng ngày 22/4/2024, Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành họp, tuyển chọn tổ chức chủ trì đề tài “Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi số trong quản trị hợp tác xã nông nghiệp sản xuất cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La”. Ông Lưu Bình Khiêm - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.

anh tin bai

Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh  “Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi số trong quản trị hợp tác xã nông nghiệp sản xuất cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La” 

          Nhiệm vụ có 01 hồ sơ do Trường Đại học Thương mại đăng kí chủ trì, PGS, tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Phương đăng kí làm chủ nhiệm, với mục tiêu: Đánh giá thực trạng chuyển đổi số trong quản trị hợp tác xã (HTX) và các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số trong quản trị HTX nông nghiệp có sản xuất cây ăn quả (xoài, nhãn, mận) trên địa bàn tỉnh Sơn La, từ đó đề xuất hệ thống giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp có sản xuất cây ăn quả (xoài, nhãn, mận) trên địa bàn tỉnh Sơn La.

anh tin bai

PGS, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Phương đại diện đơn vị đăng ký chủ trì trình bày thuyết minh đề tài tại Hội đồng  

          Đề tài dự kiến triển khai từ tháng 4/2024 đến tháng 01/2026, đơn vị thực hiện nhiệm vụ triển khai các nội dung chính: Điều tra, đánh giá thực trạng chuyển đổi số và nhu cầu chuyển đổi số trong quản trị HTX nông nghiệp sản xuất một số sản phẩm cây ăn quả (xoài, nhãn, mận) trên địa bàn tỉnh Sơn La; Xây dựng giải pháp chuyển đổi số trong quản trị các HTX nông nghiệp sản xuất một số sản phẩm cây ăn quả (xoài, nhãn, mận) trên địa bàn tỉnh Sơn La; Thiết kế và thử nghiệm phần mềm hỗ trợ quản trị các HTX nông nghiệp sản xuất một số sản phẩm cây ăn quả (xoài, nhãn, mận) trên địa bàn tỉnh Sơn La; Tổ chức Hội thảo khoa học, lấy ý kiến đánh giá hiệu quả của phần mềm và đề xuất giải pháp triển khai ứng dụng phần mềm tại các HTX sản xuất cây ăn quả (xoài, nhãn, mận) trên địa bàn tỉnh Sơn La.

          Qua nghiên cứu nội dung thuyết minh đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá đề tài được triển khai có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La, nâng cao năng lực chuyển đổi số của HTX nhằm tiến tới nâng cao năng lực chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ cho quản trị HTX. Đồng thời, giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý thành viên, sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm cây ăn quả chủ lực trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị HTX trên địa bàn tỉnh Sơn La gắn với chuyển đổi số và nâng cao năng lực Ban quản trị HTX.        

          Trên cơ sở các ý kiến tham gia, ông Lưu Bình Khiêm - Giám đốc Sở KH&CN, chủ tịch Hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì cần bám sát các nội dung theo Quyết định 250/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng năm 2024; Xác định rõ đối tượng là 3 loại cây dài ngày: xoài, nhãn, mận; trên cơ sở đó nghiên cứu để nhân rộng mô hình ra các loại cây trồng tương tự khác; Khảo sát tại 05 huyện, trong đó gắn với các loại cây ăn quả chủ lực nghiên cứu như huyện Mộc Châu, Sông Mã, Yên Châu… Nghiên cứu lựa chọn các hợp tác xã có đủ tiêu chí, điều kiện để vận hành mô hình đạt hiệu quả.

          Sau khi thảo luận, Hội đồng đã nhất trí trình UBND tỉnh phê duyệt tuyển chọn Trường Đại học Thương mại chủ trì nhiệm vụ, PGS, tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Phương làm chủ nhiệm.

Bích Đào

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang