Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Chỉnh lý, bổ sung lịch sử cách mạng tháng tám 1945 ở Sơn La”
Lượt xem: 66

          Chiều ngày 22/4/2024, Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành họp, tuyển chọn tổ chức chủ trì đề tài Chỉnh lý, bổ sung lịch sử cách mạng tháng tám 1945 ở Sơn La”. Ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.

anh tin bai

Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài Chỉnh lý, bổ sung lịch sử cách mạng tháng tám 1945 ở Sơn La

          Nhiệm vụ có 01 hồ sơ do Hội Khoa học lịch sử đăng kí chủ trì, Ông Nguyễn Vũ Điền đăng kí làm chủ nhiệm, với mục tiêu: Nghiên cứu quá trình vận động của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Sơn La. Bổ sung một số sự kiện, vấn đề quan trọng, những nhân vật tiêu biểu có đóng góp với cuộc cách mạng tháng Tám ở Sơn La, nhằm cung cấp cơ sở khoa học, làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền công nhận các nhân vật lịch sử có công trước cách mạng tháng Tám năm 1945; Chỉnh lý, bổ sung, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Sơn La” phù hợp với thực tế khách quan trên địa bàn tỉnh Sơn La.

          Tại buổi tuyển chọn, đại diện đơn vị đăng ký chủ trì đã trình bày thuyết minh nhiệm vụ tại Hội đồng. Theo thuyết minh, đề tài dự kiến triển khai các nội dung chính: Tra cứu, thu thập, xác minh tư liệu về sự kiện lịch sử Cách mạng tháng Tám tại các cơ sở cách mạng, các căn cứ và các nhân chứng lịch sử, nhân vật tham gia hoạt động trước Cách mạng tháng Tám ở Sơn La; Nghiên cứu, biên soạn lịch sử quá trình xây dựng cơ sở cách mạng bí mật hoạt động của cán bộ đảng viên phát động và tổ chức nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Sơn La; Xác minh tư liệu, sự kiện, hồi ký các lão thành cách mạng, hội thảo đánh giá sự kiện, nhân vật lịch sử để bổ sung tên các thành viên đội du kích Mường Chanh; Hội thảo bản thảo cuốn sách.

          Qua nghiên cứu nội dung thuyết minh đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá việc nghiên cứu đề tài có ý nghĩa lớn, góp phần khắc họa sinh động quá trình vận động cách mạng tháng Tám ở Sơn La, nhằm khẳng định tính đúng đắn đường lối cách mạng dân tộc, dân chủ do Đảng lãnh đạo, qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục giá trị lịch sử, nâng cao tinh thần tự hào dân tộc. Vì vậy, Hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì thực hiện đề tài cần luận giải rõ về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài; Bổ sung các tài liệu liên quan đến đề tài đã được công bố; Đối với nội dung điều tra khảo sát cần làm rõ quy mô, địa điểm, nội dung, mục đích; Bổ sung các sản phẩm dạng 2 của đề tài như bài báo, sách chuyên khảo, công bố trên các tạp chí…

          Hội đồng nhất trí trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Hội khoa học lịch sử là tổ chức chủ trì nhiệm vụ, cá nhân Ông Nguyễn Vũ Điền làm chủ nhiệm.

Bích Đào

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang