Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài "Nghiên cứu giải pháp và xây dựng học liệu để tổ chức hoạt động dạy học môn hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La"
Lượt xem: 59

Chiều ngày 23/4/2024, Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành họp, tuyển chọn đề tài "Nghiên cứu giải pháp và xây dựng học liệu để tổ chức hoạt động dạy học môn hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La". Ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.

anh tin bai

Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài "Nghiên cứu giải pháp và xây dựng học liệu để tổ chức hoạt động dạy học môn hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La"

Đề tài có 01 hồ sơ do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ - Trường Đại học Tây Bắc đăng kí chủ trì, tiến sĩ Chu Thị Mai Hương đăng kí làm chủ nhiệm, với mục tiêu: Đánh giá thực trạng và nhu cầu việc sử dụng và xây dựng học liệu trong giảng dạy học môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tại các trường phổ thông tại tỉnh Sơn La; Đề xuất các giải pháp xây dựng và sử dụng bộ học liệu để tổ chức dạy học Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp phù hợp với điều kiện của tỉnh; Xây dựng mô hình triển khai thực nghiệm các giải pháp nhằm cung cấp cho giáo viên, học sinh các trường phổ thông bộ học liệu phục vụ hoạt động giảng dạy, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh.

anh tin bai

TS Chu Thị Mai Hương - Chủ nhiệm đề tài trình bày thuyết minh tại Hội đồng

          Trình bày thuyết minh đề tài tại Hội đồng, TS Chu Thị Mai Hương cho biết: Việc nghiên cứu phương pháp và công nghệ mới tích hợp vào xây dựng nguồn học liệu trong quá trình dạy học, trải nghiệm, hướng nghiệp ở các trường phổ thông sẽ tạo ra môi trường học tập tương tác thú vị, thực tiễn hơn, giúp học sinh áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế và phát triển kỹ năng cần thiết cho tương lai. Tại tỉnh Sơn La, mặc dù có những hướng dẫn cụ thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo nhưng trên thực tế việc triển khai các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Phần lớn các hoạt động chỉ diễn ra trên lý thuyết, không có môi trường thực tế, tình huống học tập nên học sinh chưa có cơ hội áp dụng. Ngoài ra, việc xây dựng chủ đề dạy học phong phú, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu, mục tiêu chung của bài học cũng là một trở ngại lớn do thiếu nguồn tài liệu hỗ trợ. Là tỉnh miền núi, Sơn La có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, sự đa dạng về dân tộc tạo nên đặc trưng về văn hóa, kinh tế, xã hội và giáo dục vì vậy xây dựng được học liệu phục vụ cho nhiều hoạt động trong đó có hoạt động giáo dục là rất cần thiết. Đề tài "Nghiên cứu giải pháp và xây dựng học liệu để tổ chức hoạt động dạy học môn hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La" được triển khai sẽ đáp ứng yêu cầu của ngành giáo dục Sơn La, cung cấp học liệu đa dạng, phong phú của địa phương, là nguồn tài liệu giúp giáo viên, học sinh học tập có hiệu quả, sáng tạo và tiếp cận kiến thức một cách khoa học, sinh động, hấp dẫn.

          Sau khi nghiên cứu nội dung thuyết minh, các thành viên Hội đồng đánh giá: Đề tài đã nghiên cứu cụ thể về xây dựng nguồn học liệu để sử dụng trong quá trình dạy học ở các trường phổ thông trên thế giới và Việt Nam; Căn cứ, cơ sở lý luận và phát triển học liệu đều dựa trên quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước về thay đổi căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Nội dung nghiên cứu bám sát tình hình thực tế, đưa ra giải pháp quan trọng, xây dựng được bộ học liệu là nguồn tài liệu quý phục vụ giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh. Tuy nhiên, để đảm bảo theo đúng mục tiêu đặt hàng của UBND tỉnh, đơn vị đăng kí chủ trì cần tuân thủ tuyệt đối thiết kế chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; tổ chức điều tra, khảo sát thực tiễn tại các địa phương để có giải pháp phù hợp với tình hình giáo dục tỉnh Sơn La; lựa chọn trường, địa phương ứng dụng bộ học liệu qua đó đánh giá tính hiệu quả mang lại.

          Căn cứ vào tính cấp thiết, điển hình, tính khả thi, tính hiệu quả và bền vững, Hội đồng nhất trí trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tuyển chọn Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ - Trường Đại học Tây Bắc là đơn vị chủ trì, tiến sĩ Chu Thị Mai Hương làm chủ nhiệm.

                                                                                                  Ánh Nguyệt

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang