Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024
Lượt xem: 109

       Ngày 26/4/2024, Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành họp, tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu bảo tồn, phát triển giá trị chè Shan tuyết cổ thụ gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La”. Ông Lưu Bình Khiêm - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.

anh tin bai

Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài “Nghiên cứu bảo tồn, phát triển giá trị chè Shan tuyết cổ thụ gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La”

       Nhiệm vụ có 01 hồ sơ do Trường Cao đẳng Sơn La đăng kí chủ trì, thạc sĩ Vũ Minh Toàn đăng kí làm chủ nhiệm, với mục tiêu: Đánh giá được phân bố của các quần thể giống chè Shan tuyết cổ thụ; Đề xuất được một số giải pháp để bảo tồn và phát triển bền vững các quần thể giống chè Shan tuyết cổ thụ gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La.

anh tin bai

Thạc sĩ Vũ Minh Toàn trình bày thuyết minh nhiệm vụ tại Hội đồng tuyển chọn

       Tại buổi tuyển chọn, đại diện đơn vị đăng ký chủ trì đã trình bày thuyết minh nhiệm vụ tại Hội đồng. Theo thuyết minh, đề tài dự kiến triển khai các nội dung chính: Khảo sát, đánh giá hiện trạng phân bố của các quần thể cây chè Shan tuyết cổ thụ trên địa bàn tỉnh Sơn La; Cập nhật và ứng dụng một số tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất chè Shan tuyết cổ thụ; Xây dựng mô hình bảo tồn, phát triển giá trị cây chè gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; Đề xuất một số giải pháp để bảo tồn và phát triển bền vững quần thể chè Shan tuyết cổ thụ trên địa bàn tỉnh Sơn La gắn với phát triển du lịch; Tổ chức Hội thảo khoa học, tập huấn, hội thảo đầu bờ chuyển giao kết quả nghiên cứu.

       Trên cơ sở nội dung thuyết minh của đơn vị đăng ký chủ trì và ý kiến tham gia của các thành viên tại Hội đồng, ông Lưu Bình Khiêm - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu đơn vị đăng kí chủ trì thực hiện đầy đủ nội dung đặt hàng theo Quyết định 250/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng năm 2024. Đồng thời, cần bổ sung các văn bản liên quan đến công tác quy hoạch cây chè, quy hoạch du lịch trên địa bàn tỉnh, bổ sung số liệu về cây chè Shan tuyết cổ thụ; Bổ sung thành viên nghiên cứu đề tài có chuyên môn lĩnh vực du lịch; xây dựng 01 mô hình về nông nghiệp kết hợp du lịch, gắn với phát triển kinh tế; có phương án xử lý tài sản theo Nghị định 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước đảm bảo theo đúng quy định

       Sau khi thảo luận, Hội đồng tiến hành đánh giá, nhất trí trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trường Cao đẳng Sơn La là tổ chức chủ trì nhiệm vụ “Nghiên cứu bảo tồn, phát triển giá trị chè Shan tuyết cổ thụ gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La” thạc sĩ Vũ Minh Toàn làm chủ nhiệm.

       Trong buổi chiều ngày 26/4/2024, Hội đồng tiếp tục họp tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ “Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác bền vững một số cây ăn quả có múi (cam, quýt) trên địa bàn tỉnh Sơn La” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam đăng ký chủ trì, Tiến sĩ Nguyễn Đức Huy đăng ký làm chủ nhiệm.

anh tin bai

Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác bền vững một số cây ăn quả có múi (cam, quýt) trên địa bàn tỉnh Sơn La”

       Theo thuyết minh được đơn vị đăng ký chủ trì trình bày tại Hội đồng, cây ăn quả có múi như cam, quýt và các cây ăn quả khác được trồng với diện tích lớn tại Sơn La với gần 5.000 ha cây có múi và hơn 6.000 ha cây ăn quả khác tính đến năm 2023. Việc canh tác cây ăn quả lâu năm cùng với sử dụng nhiều phân bón vô cơ cũng như thuốc bảo vệ thực vật trong thời gian dài cũng như sự gây hại của các sâu bệnh hại sẽ làm cho cây bị thoái hóa và sức khỏe đất suy giảm. Như vậy, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý sức khỏe đất như tăng cường sử dụng phân hữu cơ và các chế phẩm sinh học và chất kích kháng để phòng chống tổng hợp sâu bệnh hại cây có múi sẽ giúp mang lại năng suất, chất lượng cho hộ nông dân sản xuất cây có múi tại một số vùng cây có múi chủ lực của Sơn La. Ngoài ra, ứng dụng phân bón hữu cơ tự ủ và các chế phẩm sinh học trong phòng chống bệnh sẽ góp phần giảm ô nhiễm đất và môi trường, sản xuất bền vững. Thông qua việc tăng năng suất, chất lượng nông sản và giảm chi phí trên cơ sở có những hiểu biết về các kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh hại, kỹ thuật cải tạo vườn cây cam quýt thoái hóa và kéo dài thời gian kinh doanh mang lại lợi nhuận cho người nông dân. Giúp tiết kiệm chi phí sản xuất đồng thời nâng cao được được chất lượng và sản lượng của cây có múi (cam/quýt) Sơn La.

anh tin bai

Tiến sĩ Nguyễn Đức Huy trình bày thuyết minh tại Hội đồng tuyển chọn

       Với mục tiêu đánh giá được tình trạng sức khoẻ đất, tình hình sâu bệnh hại, đề xuất và ứng dụng các giải pháp pháp kỹ thuật canh tác bền vững nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất cam, quýt tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đề tài dự kiến triển khai các nội dung chính: Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất, hiện trạng sức khỏe đất, hiện trạng sâu bệnh hại. Xác định thành phần sâu bệnh hại chính; nguyên nhân làm thoái hóa giống, ảnh hưởng sinh trưởng phát triển và năng suất của giống cây ăn quả có múi (cam, quýt); Nghiên cứu, ứng dụng và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật quản lý sức khỏe cây trồng; Xây dựng mô hình áp dụng các biện pháp kĩ thuật nâng cao chất lượng, sức khỏe cây ăn quả có múi và sức khỏe đất trồng; Đào tạo và tập huấn chuyển giao kết quả nghiên cứu.

       Trên cơ sở nội dung thuyết minh của đơn vị đăng ký chủ trì và ý kiến tham gia của các thành viên tại Hội đồng, ông Lưu Bình Khiêm - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu đơn vị đăng kí chủ trì thực hiện đầy đủ nội dung đặt hàng theo Quyết định 250/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng năm 2024. Đồng thời, cần bổ sung đánh giá tổng quan về tình hình xây dựng thương hiệu, mã số vùng trồng, sản phẩm OCOP, liên kết chuỗi đối với sản phẩm cam, quýt trên địa bàn tỉnh. Làm rõ phương pháp triển khai đối với các nội dung; Bổ sung nội dung xây dựng 01 mô hình trồng cam, quýt sạch bệnh; Cần đánh giá được năng suất, hiệu quả của các mô hình sau khi áp dụng các biện pháp của đề tài để so sánh đối chiếu, làm cơ sở để khuyến cáo cho người dân và nhân rộng mô hình.

       Căn cứ vào tính cấp thiết, điển hình, tính khả thi, tính hiệu quả và bền vững, Hội đồng nhất trí trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị chủ trì, tiến sĩ Nguyễn Đức Huy làm chủ nhiệm.

Bích Đào

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 6T1, Trụ Sở HĐND-UBND tỉnh và một số sở, ngành, Khu Quảng trường Tây
Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Xây dựng và quản trị: Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Điện thoại: 02123.852.224 - Fax: 02123.852.791
Website: sokhoahoc.sonla.gov.vn
 Chung nhan Tin Nhiem Mang